קבוצת משוב 11-12 ביוני 2019
התערוכה הבינלאומית השנתית
לשיווק תוצרת חקלאית טרייה
 
חיפוש

מרכזי המזון לבקר תרמו 20 טון חציר ואספסת להזנת הצבאים בחי בר בערבה המוצף נפט


23.12.2014

.

 

מרכזי המזון לבקר תרמו 20 טון חציר ואספסת

להזנת הצבאים בחי בר בערבה המוצף נפט

 

האסון האקולוגי בערבה עקב התפוצצות צינור הנפט של חברת קצא"א, והנזקים הכבדים, כולל לחיות הבר בחי בר, הביא את 15 ראשי מרכזי המזון לבקר בישראל ואנשי ענף הרפת לתרומת 20 טון חציר ואספסת, מכלל המרכזים, כתרומה להזנת חיות הבר בחי-בר.

שייקה פורת, יו"ר ארגון מרכזי המזון לבקר בישראל אומר, כי על פי המידע שהובא אליהם באמצעות אנשים שפועלים בשטח, מכלל הארגונים הירוקים ואנשי המשרד להגנת הסביבה, התברר, כי בשמורה המשתרעת על פני 15 אלף דונם, חיים 250 צבאים, הלהקה הגדולה ביותר, כ- 6% מכלל האוכלוסייה בישראל המונה כ-1500 פרטים סך הכל. הצבאים האומללים, אינם מצליחים להגיע אל פירות עצי השיטה, המהווים להם מזון עיקרי, מאחר והאזור מוצף בנפט. עוד התברר, כי במידה והנקבות, שרובן בהריון בתקופה זו, יפגעו, חלילה, קיים חשש גם לדור הבא של אוכלוסיית הצבאים בערבה.

"מרכזי המזון החליטו להתאגד כולם לתרומה של 20 טון מזון חציר ואספסת, לטובת הצלת הצבאים. זהו רק פיילוט, מאחר ובדרך כלל אין מאכילים חיות בר והן ניזונות רק מהטבע. המזון אותו אנו שולחים לשמורה הינו מזון מוגש. אנו מקווים, כי הפיילוט שיתקיים, בהגשת חציר ל- 70 פרטים שנפרדו מהלהקה עקב זרימת הנפט באזור הדרומי של השמורה, יהיה מוצלח ואולי יצילו לפחות חלק מהם" אומר פורת.

עוד מציין פורת, כי אל לציבור הרחב להציע מזון לחיות הבר באופן עצמאי, אלא רק בהתייעצות עם הגורמים המוסמכים בשטח.

הסיוע שיצא לערבה על גבי משאית גדולה, מכיל 20 טון חציר ואספסת משובחים, שהועמסו במרכז המזון "יציב" בבאר טוביה והינו תרומה מכלל 15 מרכזי המזון לבקר בישראל.

פורת מציין עוד, כי כיום המזון המיוצר המוגש לבקר, אספסת, חציר ועוד, הינובפיקוח מומחים ותזונאים, כולל מערכי הייצור של מפעלי המזון הממוחשבים ומהמשוכללים, המאפשרים בקרה בזמן אמת על תהליכי הייצור. מרכזי המזון נמצאים בקשר מתמיד עם ענף הרפת המבצע מעקבים חודשיים משולבים לטובת תזונת ובריאות הבקר בישראל.

לפרטים נוספים - שייקה פורת- יו"ר ארגון מרכזי המזון לבקר בישראל -  050-5310658

יעל שביט - תקשורות - 04-6930530

צילום - אנואר אלעוברה


תגיות : חקלאות, גינון, מים, איכות סביבה, טכנולוגיות מים, תערוכת חקלאות, תערוכה חקלאית, אנרגיה.אנרגיה מתחדשת, אנרגיה סולרית, אנרגיית רוח, ביוגז, אנרגיית שמש, גז, מיחזור, בניה ירוקה, תחבורה ירוקה, משוב, קבוצת משוב, קלינטק, אגרומשוב, פרש אגרומשוב, גנים ירוקים, משוב חקלאות, ,