קבוצת משוב 11-12 ביוני 2019
התערוכה הבינלאומית השנתית
לשיווק תוצרת חקלאית טרייה
 
חיפוש

הנחיות לטיפול בכרם בשנת השמיטה| חקלאות


23.12.2014

.

לכורמים וליקבים שלום,

להלן הנחיות לטיפול בכרם בשנת השמיטה.

היתר מכירה 
כורמים הכלולים ב" היתר מכירה " , להלן הנחיות מנהלת השמיטה בנוגע להערכות לתקופה הזמירה בכרמים. 
לקריאת ההנחיות לחצו כאן .

השבתת כרם 
כורמים אשר כלולים בהסדר השבתת הכרם , להלן הנחיות משרד החקלאות בנוגע להערכות להשבתת הכרם.

שימו לב שהנכם נדרשים להחליט על שיטת ההשבתה שבחרתם ולהחזיר את הטופס חתום עד לתאריך15.1.2015 .

לקריאת הנחיות משרד החקלאות להשבתת כרם לחצו כאן .

בנוסף רצ"ב דף מידע והמלצות שהוכן ע"י  שה"מ בנוגע לטיפול בכרם היין המושבת.
לקריאת ההמלצות לחצו כאן .

 


תגיות : חקלאות, גינון, מים, איכות סביבה, טכנולוגיות מים, תערוכת חקלאות, תערוכה חקלאית, אנרגיה.אנרגיה מתחדשת, אנרגיה סולרית, אנרגיית רוח, ביוגז, אנרגיית שמש, גז, מיחזור, בניה ירוקה, תחבורה ירוקה, משוב, קבוצת משוב, קלינטק, אגרומשוב, פרש אגרומשוב, גנים ירוקים, משוב חקלאות, ,