קבוצת משוב בתאריך 16-17/6/2020
התערוכה הבינלאומית השנתית
לשיווק תוצרת חקלאית טרייה וטכנולוגיה חקלאית
 
חיפוש

הכנס השנתי המוביל בישראל לשיווק ירקות ופירות


16.04.2017

לבנות גשר להצלחה בשיווק ירקות ופירות. מגדלים, יצואנים, קניינים, רשתות שיווק בענף חושבים במושגים של "טובים ורעים" הגיע הזמן לשנות את הדיסקט ולאחד כוחות במטרה לתרום להמשך שגשוגו והתפתחותו של הענף

 בכנס ישתתפו מומחים, קניינים, רשתות שיווק, מגדלים, יצואנים וחוקרים ל"סיעור מוחות לאומי",

חשיבה מחוץ לקופסא שתתרום להמשך שגשוגו והתפתחותו של הענף. 

תוך שמירה על רווחיות סבירה של המגדלים והמשווקים ומחירים הוגנים לצרכן


תגיות : כנס ירקות אגרומשוב, כנס ירקות ישראל, כנס הירקות השנתי,