קבוצת משוב 2-3/9/2020, בנייני האומה,
מרכז הקונגרסים הבינלאומי ירושלים.

התערוכה הבינלאומית השנתית
לשיווק תוצרת חקלאית טרייה וטכנולוגיה חקלאית
 
חיפוש

אושרה הקמת מרכז מצוינות בערבה


18.03.2015

לחקר פתרונות אקולוגיים להפקת קומפוסט ותחמיץ לבעלי חיים. המחקר יאפשר חסכון כספי לחקלאים בערבה ובסיס לפיתוח ענף הבקר לבשר בערבה כענף כלכלי חדש

אושרה הקמת מרכז מצוינות בערבה

 

לחקר פתרונות אקולוגיים להפקת קומפוסט ותחמיץ לבעלי חיים. המחקר יאפשר חסכון כספי לחקלאים בערבהובסיס לפיתוח ענף הבקר לבשר בערבה כענף כלכלי חדש

 

מו"פ ערבה תיכונה וצפוניתקיבלה את אישור המדען הראשי במשרד החקלאות להקמת מרכז מצוינות בערבה, לחקר פתרונות אקולוגיים לבעיית הפסולת האורגנית המגיעה מגידולי שדה וחממות, להפקת קומפוסט ותחמיצים לבעלי חיים.

פסולת חקלאית אורגנית מהווה תופעת לוואי בעיתית ובלתי נפרדת מקיומם של משקים ואזורים חקלאיים, ומורכבת מתוצרת שאינה משווקת, גזם מטעים שנתי, שאריות יבול ועוד. אתרי פסולת באזורים חקלאיים מהווים מטרד ריח, עשן, זבובים ובעיה אגרוטכנית ממשית.בערבה בלבד מדובר במטרד סביבתי במשקל כולל של123,341 טון חומר רטוב. במרכז החדש יפתחו וייצרו חוקרי מו"פ ערבה תיכונה פתרונות לפסולת ויהפכו אותה לקומפוסט ותחמיצים למאכל בע"ח. תוצרי המחקר, יוחזרו לשימוש כקומפוסט ולמזון לבע"ח, שיחליף מזון מיובא ויקר.

המיזם כולו החל בעין יהב שבערבה, במשק של אורן רייס, בו יוקם מרכז המצוינות. רייס זיהה את הפוטנציאל הגדול בשימוש בפסולת האורגנית להאבסת בע"ח במשק הכבשים שלו, הניזונות מתחמיץ שמופק מכפות תמרים ושאריות שיחי פלפל, הנאספים בסוף עונת הגידול. בנוסף בחנו במשק רייס הפקת קומפוסט מהפסולת החקלאית. לביסוס ההצלחות במשק רייס מבחינה מדעית, מקסום הפוטנציאל ולפיתוח מיכון מתאים, מונו חוקרים ממו"פ ערבה תיכונה, המתמחים מתחומים שונים, שהחלו מחקר במשק רייס, שימשך שלוש שנים. תוצאות המחקר יהוו בסיס לפיתוח ענף הבקר לבשר בערבה, כענף כלכלי חדש. הקומפוסט שייוצר מהפסולת האורגנית ייבחן בשלב א' בגידול פלפל ומלון בחממות.

בשנים האחרונות, נמצאים ענפי גידול בע"ח בארץ במחסור במזון גס צמחי בעל ערך תזונתי גבוה, כמרעה, שחת ותחמיץ. במקביל, עלויות המזון המרוכז המבוסס על גרעיני דגנים כגון: חיטה, שעורה, תירס, סויה וכו' מאמירות. במחקר תיבחן אפשרות להפקת תחמיץ מקומי, כאשר הפוטנציאל הכלכלי של הפקת תחמיץ מקומי איכותי הינו אדיר. באזור הערבה נעשה שימוש בכ-150,000 קוב קומפוסט בשנה. יצירת קומפוסט מפסולת אורגנית היא תהליך אקולוגי נפוץ, אך עקב תנאי האקלים הקיצוניים בערבה לא מייצרים קומפוסט בכמות מסחרית ורוב חקלאי האזור רוכשים קומפוסט, בעלות גבוהה.הפרויקט המקומיעשוי להביא לחיסכון של 12 מיליון ₪ בשנה, עבור חקלאי הערבה. בנוסף לכך, יטיב הפרויקט רבות עם הסביבה.

בועז הורוביץ, מנהל מו"פ ערבה תיכונה וצפונית: "אנו מברכים את המדען הראשי על אישורו להקמת מרכז המצוינות למחקר חשוב זה, שייתן את הפתרון לנושא הגזם והפסולת החקלאית בערבה, ויהפוך מטרד למשאב כלכלי שיתרום גם לאיכות הסביבה. אני רואה בהצלחת המיזם במשק רייס, פוטנציאל גדול בפיתוח ענף הבקר לבשר, תוך שימוש במנת קיום המופקת מהביומסה הקיימת בערבה, כאשר החיסכון הגדול בעלות המזון יהפוך את הענף לכלכלי ביותר", אומר הורוביץ.