קבוצת משוב 2-3/9/2020, בנייני האומה,
מרכז הקונגרסים הבינלאומי ירושלים.

התערוכה הבינלאומית השנתית
לשיווק תוצרת חקלאית טרייה וטכנולוגיה חקלאית
 
חיפוש

"לא ניתן לקיים חקלאות במחירי המים בישראל!"


18.11.2014

התנועות הודיעו כי מתנגדות להסכם אליו הגיעו רשות המים ומשרד החקלאות בחמישי האחרון *** התנועות מבקשות לפתוח לאלתר לתכנון מחדש של מבנה משק המים ואת פתיחת הסכם המים החקלאות *** כמו כן לבטל את העלאת תעריפי היטל ההפקה המתוכננים החל מינואר 2015

ראשי תנועות ההתיישבות- מזכ"ל תנועת המושבים, מאיר צור, מזכ"ל התנועה הקיבוצית, איתן ברושי ונשיא התאחדות האיכרים, דובי אמיתי, שלחו מכתב דחוף לשרי האוצר והתשתיות בדבר מחירי המים לחקלאות ומהותו - קריאה לתכנוןמחדששלמבנהמשק המים, פתיחת הסכם המים בחקלאות וכן ביטול העלאת תעריפי היטל ההפקה המתוכננים החל מינואר 2015.

 

לדבריהם: "העלאת מחירי המים, כמו גם העלאת היטלי ההפקה, לא נועדו לשיפור תשתיות המים בישראל, אלא כהכנסות ישירות לקופת האוצר.

 

אנו מתנגדים לפשרה אליה הגיעו בחמישי האחרון משרד החקלאות ורשות המים. לא ניתן לקיים חקלאות בסכום המופרך של 2.15 לקו"ב הנהוג היום ולא בשום סכום אחר מעליו".

 

כידוע, מחירי המים בישראל מגיעים לסכומים בלתי סבירים ועולים עשרת מונים על מחירם במדינות ה–OECD. מחירם המופרז של המים גם לשימושים חקלאיים, הוא נדבך נוסף בגזירות שמטילה הממשלה על ציבור החקלאים ומצטרף לכוונה להעלות את היטל ההפקה החל על מפיקים פרטיים, הטלת מס המעסיקים, ביטול נקודות הזכות לעובדים זרים ועוד.

 

ציבור החקלאים בישראל אינו יכול לעמוד במחירי המים בישראל, או ביתר הגזירות שגוזרת עליו הממשלה בשרירות לב ומתוך מטרה להעשיר את קופתה, ללא התחשבות בקשיים האובייקטיביים הניצבים בפני החקלאים.

 

בהתאם להסכם המים, מגיע מחירם של המים לחקלאות לסכום מופרך של – 2.15 ₪ נכון להיום ועתיד אף לעלות עד לסך של 2.8 ₪ (המחיר כולל הובלה עד פתח היישוב). על כך, יש להוסיף כ- 30 אג' עבור חלוקה פנים יישובית, כך שסה"כ מחיר המים יגיע לסך של 3.10 ₪.

 

גם במקום שבו החקלאים מתנהלים באופן עצמאי בנושא אספקת המים והשקיעו כספי עתק במימון תשתיות, החליטה רשות המים להעלות את תעריפי היטל ההפקה, כך שהיא למעשה מענישה את ציבור החקלאים על יעילותם ומתעלמת לחלוטין מהשקעותיהם בתחום אספקת המים ומהסתמכותם על מחירים ידועים מראש. העלאת היטלי ההפקה תגרור פגיעה של עשרות מיליוני שקלים במגזר החקלאי, עלייה דרסטית במחירים לצרכן וצמצום השטחים החקלאיים.

 


תגיות : חקלאות, גינון, מים, איכות סביבה, טכנולוגיות מים, תערוכת חקלאות, תערוכה חקלאית, אנרגיה.אנרגיה מתחדשת, אנרגיה סולרית, אנרגיית רוח, ביוגז, אנרגיית שמש, גז, מיחזור, בניה ירוקה, תחבורה ירוקה, משוב, קבוצת משוב, קלינטק, אגרומשוב, פרש אגרומשוב, גנים ירוקים, משוב חקלאות, ,