קבוצת משוב 11-12 ביוני 2019
התערוכה הבינלאומית השנתית
לשיווק תוצרת חקלאית טרייה
 
חיפוש

השר אריאל מזהיר את השרים כחלון ושטייניץ: "הקיצוץ הצפוי בהקצאת המים תפגע אנושות בחקלאות בישראל"

שר החקלאות אורי אריאל שיגר היום מכתב חריף לשרי האוצר והאנרגיה בעקבות כללי המים החדשים לשנת 2018, שצפויים לפגוע אנושות בהקצאת המים לחקלאות. במכתב מונה השר אריאל את הסכנות הקיימות באישור הכללים שהוצעו על ידי מועצת רשות המים, ודורש להתערבות מיידית לשינוי המצב.

 

השר אריאל: "החקלאות לא יכולה להתמודד עם קיצוץ דרסטי ומשמעותי בהקצאות המים כפי שהוצע על ידי רשות המים, ונדרשת התערבות מיידית של הממשלה להצלת החקלאות מקריסה"

בעקבות כללי המים החדשים שהפיצה רשות המים לקראת ישיבת מועצת הרשות ביום חמישי (28.09.2017), שיגר היום (רביעי) שר החקלאות אורי אריאל מכתב חריף לשר האוצר משה כחלון ושר התשתיות יובל שטייניץ ובו הוא מתריע כי אישור הכללים תהווה "פגיעה בכלל החקלאות בישראל".

השר אריאל דורש מראש הממשלה ומהשרים להתערב באופן מיידי בנושא על מנת לשנות את הקיצוצים בהקצאות המים המתוכננים לשנת 2018 וזאת בכדי לשמור על המשך החקלאות וההתיישבות בפריפריה.

השר אריאל מזהיר כי הקיצוץ המתוכן "משמעו פגיעה בכלל חקלאות ישראל, לרבות גם מטעים ובגידולים רב שנתיים נוספים, שהינם ענף עתיר השקעות הון ורק לאחר מספר שנים נהנים מתוצרתם. הקטנת כמות המים להשקיית מטעים וגידולים רב שנתיים, גורמת לנזק מידי בכמות הפירות, בגודל הפרי וזאת בנוסף לנזק לטווח ארוך לשנים הבאות, שאינו בר שיקום".

"ברור לכל" אומר אריאל, "כי החקלאות לא יכולה להתמודד עם קיצוץ דרסטי ומשמעותי בהקצאות המים כמוצע ע"י רשות המים, ונדרשת התערבות מידית של הממשלה להצלת החקלאות מקריסה ומקריסת ההתיישבות בפריפריה"

במכתבו מפרט אריאל את הסעיפים הבעייתיים המאיימים על החקלאים ומציין השר כי לפי הכללים החדשים להקצאת המים השפירים לשנת 2018 ישנו שינוי דרסטי לרעה לעומת שנת 2017 העומד על יותר מ-50%.

לפי הכללים החדשים אומר אריאל "ישנו קיצוץ בפועל של 54% במערכת הארצית לחקלאות בהשוואה להקצאות שניתנו לחקלאים בשנת 2017, מ- 455 מלמ"ק בשנת 2017 לפי הכללים ל 210 מלמ"ק לפי טיוטת הכללים."

בהקצאת מי השפד"ן מציין השר אריאל כי ישנו "קיצוץ בפועל של כ- 10% בהקצאת מי השפד"ן בהשוואה להקצאות שניתנו לחקלאים בשנת 2017, מ 149 מלמ"ק בשנת 2017 לפי הכללים ל 135 מלמ"ק לפי טיוטת הכללים" עוד מציין אריאל "כי ע"פ כללי 2017, כמות השפד"ן הייתה צריכה לגדול ל- 151 מלמ"ק בשנת 2018."

בהקשר של חקלאי הגליל שנפגעו מקיצוצים נוספים אומר השר אריאל כי הקיצוץ בפועל של 10% מתווסף לקיצוצים שהוטלו על אזור הגליל בשנים 2016 ו 2017, סה"כ 25% בהשוואה בין 2017 ל- 2015, כאשר בפועל הקיצוץ היה עמוק יותר, מאחר ולא קוצצה ההקצאה לכבול שהינה מתוך הקצאה זו."

במכתבו ציין השר את הפעולות אותן הממשלה ורשות המים נדרשים לעשות באופן מידי להתמודדות עם הקיצוץ ולהציל את החקלאות.


תגיות : שר החקלאות מזהיר את השרים כחלון ושטייניץ ,